Nowy program pomocy społecznej - Domy kultury - Co za dzień
baner

Nowy program pomocy społecznej


Nasze miasto realizuje nowe zadanie. Jest to program pod nazwą „Rewitalizacja społeczna młodych ludzi – nasza przyszłość” skierowany do osób młodych, którym grozi wykluczenie społeczne. Głównym celem jest zapobieganie zjawiskom patologicznym. Partnerem akcji jest Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”.


Nowe zadanie zostało podzielone na dwa bloki. Pierwszy z nich adresowany jest do wybranych 15-tu młodych matek w wieku 15 – 25 lat, które czują się zagubione po urodzeniu dziecka, nie mają pomysłu na przyszłość szczególnie w przypadkach przerwania nauki. Mamy zostaną wybrane z pomocą pracowników socjalnych z MOPS. Druga część projektu dotyczy 60-ciu osób również w tym samym przedziale wiekowym, którym ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną lub dyskryminację grozi wykluczenie społeczne. Będą oni wybierani przez „Arkę” przede wszystkim spośród uzależnionych, mających konflikt z prawem i sprawiających problemy wychowawcze.

Pomoc będzie polegała na nauce dotyczącej zdobywania umiejętności poruszania się po rynku pracy i pokonywania codziennych trudności życiowych, a także na ułatwieniu powrotu do przerwanej edukacji szkolnej i zwiększeniu wiary we własne siły. W ostatnim kwartale tego roku zostaną podjęte decyzje odnośnie składu personalnego, który zaopiekuje się projektem oraz przeprowadzi procedury zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie potrwa 15 miesięcy (od 3 października 2011r. do 31 grudnia 2012r.) przy stosunkowo niewielkim wkładzie finansowym Gminy Miasta Radom, gdyż większość pokryją środki unijne.

baner

KrzyCh


Polecany artykuł

W kuźni artystycznej jak w japońskiej szkole Żurawie, słonie, psy - wszystkie wykonane z papieru. Tak było dzisiaj w radomskiej Kuźni...

x