Nowe zawody w Szkole Policealnej CKD „Edukacja”

Nowe zawody w Szkole Policealnej CKD „Edukacja”
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Młodzież poszukującą swojego miejsca w przestrzeni zawodowej oraz osoby dorosłe, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, zaprasza szkoła policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja”.

Osobom, które nie do końca wiedzą, z jakim zawodem chciałyby związać swoją przyszłość, szkoła proponuje duży wybór kierunków medycznych oraz opiekuńczych. Oferta jest stale poszerzana, od nowego roku znajdą się w niej kolejne zawody medyczne: technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog.

Technik sterylizacji medycznej po 2,5 letnim cyklu kształcenia uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

  • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
  • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych i  ultradźwięków;
  • analizowania wykonanych badań diagnostycznych.

Po ukończeniu szkoły absolwent może podejmować pracę w:

  • w publicznych i niepublicznych gabinetach rentgeno- i radiodiagnostyki  obrazowej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii zabiegowej;
  • w pracowniach diagnostyki elektromedycznej tj. EKG, EEG, EMU audiometrii
    i spirometrii.

Technik elektroradiolog po rocznym cyklu kształcenia będzie przygotowany do:

  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń

Po ukończeniu szkoły absolwent może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” jest placówką dbającą nie tylko o wysoką jakość kształcenia, ale także o dobry klimat i sprzyjającą atmosferę, umożliwiającą godzenie nauki z pracą zawodową. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają znakomite wyniki egzaminów zewnętrznych i opinie wyrażane przez absolwentów. Kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający najwyższe wymagane kwalifikacje oraz tytuły naukowe, znakomicie przygotowani od strony teoretycznej i praktycznej do prowadzenia zajęć z młodzieżą i osobami dorosłymi.
Uzupełnianie zdobywanej w szkole wiedzy i umiejętności CKD „Edukacja” umożliwia, organizując wycieczki do instytucji i zakładów produkcyjnych, związanych z meritum kształcenia na poszczególnych kierunkach, np. zakłady zielarskie Herbapol, firma Radwag, firma Medicofarma S.A. itp.


CKD "Edukacja"
ul. Limanowskiego 26/30, Radom
tel. 48 363 01 02
e-mail. info@edukacja.radom.pl


.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

#WieszPierwszy

Najczęściej czytane

Ostatnio komentowane

Polecamy