Konkurs StatSoft Polska

Konkurs StatSoft Polska
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską organizowany przez StatSoft Inc. i StatSoft Polska.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich, wykorzystujących zaawansowane metody analizy danych, które są zawarte w programach Statistica i Statistica Data Miner.

W konkursie mogą wziąć prace doktorskie i magisterskie, przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, które przed terminem zgłoszenia zostały obronione bądź też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony. Prace mogą zgłaszać autorzy, promotorzy oraz dziekani wydziałów.

W obecnej edycji konkursu przewidziano nagrody dla autorów oraz promotorów najlepszych prac. I tak: praca doktorska, to nagroda w kwocie 8 tys zł., praca magisterska, to równowartość 4 tys zł. Nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów prac i promotorów.

Pisemne zgłoszenia należy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej na adres organizatora konkursu - firmy StatSoft Polska, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, tel. 12 428 43 00, faks 12 428 43 01. Termin zgłoszenia upływa 1 grudnia 2012 roku.

Przypominamy, że Politechnika Radomska dysponuje licencją akademicką na program STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC w wersji polskiej i angielskiej dla wszystkich pracowników i studentów oraz pracowni studenckich.  sprawdź szczegóły.

Red. ŁG

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy