Konferencja w WSNSiT w Radomiu na temat prawa pracy

Konferencja w WSNSiT w Radomiu na temat prawa pracy
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJKonferencja skierowana jest do nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów reprezentujących nauki prawne (dyscypliny: prawo, nauka administracji), nauki ekonomiczne (dyscypliny: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), aplikantów, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, osób kierujących personelem, pracowników służb kadrowych i księgowych oraz wszystkich innych zainteresowanych problematyką prawa pracy i HRM (Human Resources Management).

Przykładowe obszary tematyczne, które zostaną poruszone podczas konferencji:

– geneza poszczególnych instytucji prawa pracy mających wpływ na skuteczne zarządzanie ludźmi,

– analiza poszczególnych rozwiązań normatywnych polskiego prawa pracy ułatwiających lub utrudniających skuteczne kierowanie personelem pracowniczym (uwagi de lege lata, postulaty de lege ferenda),

– wynagrodzenie pracownika jako skuteczny czynnik motywacyjny do efektywnej pracy,

– kształtowanie systemów czasu pracy,

– problemy pojawiające się w pracy na stanowisku kierowniczym, dotyczące zarządzania pracownikami,

– psychologia pracy,

– negocjacje w sprawach pracowniczych,

– strategie i modele polityki personalnej,

– proces dokonywania rekrutacji i selekcji pracowników,

– zarządzanie zasobami ludzkimi sensu largissimo,

Konferencja ma charakter otwarty. Odbędzie się w siedzibie uczelni przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu.

Red. N.Z

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy