Miasto zakupi samochody za 350 tysięcy - Komunikacja2 - Co za dzień
baner

Miasto zakupi samochody za 350 tysięcy


Prezydent Andrzej Kosztowniak podpisał umowę z PFRON


nowe pojazdy dla niepełnosprawnych w Radomiu fot. Ł SW Radomiu pojawią się dwa nowe samochody do przewozu niepełnosprawnych. Jest to wynikiem podpisania przez Andrzej Kosztowniak umowy z PFRON,  na dofinansowanie likwidacji barier transportowych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II. Beneficjentem jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Nowe pojazdy wyposażone będą w windę, która pozwoli na transport m.in. osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Radom dostanie samochód  9-miejscowy (8 pasażerów plus kierowca), oraz 12-miejscowy (11 pasażerów i kierowca),

Aktualny tabor samochodowy jakim dysponuje Miejski Zarząd Drów i Komunikacji w Radomiu, obejmuje 8 pojazdów, w tym 6 mikrobusów i 2 autobusy. Potrzeba stałych codziennych przewozów dotyczy głównie uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osób uczęszczających do placówek oświatowych: przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, ośrodków szkolno-wychowawczych. Pojazdy te obsługują ponadto zlecenia doraźne, zgłaszane w systemie BUS-TAXI, które dotyczą szerokiego wachlarza potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dowozu do placówek służby zdrowia, zakładów pracy, urzędów i obiektów użyteczności publicznej.

Posiadany aktualnie tabor  eksploatowany jest w stopniu bardzo wysokim, co powoduje częstą awaryjność pojazdów i zakłócenia w prawidłowej realizacji harmonogramu przewozów, stąd również wynika potrzeba jego odnowienia i wzmocnienia.

Zakup nowych pojazdów przyczyni się bez wątpienia do wzrostu zaspokojenia potrzeb przewozowych osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również podniesienia standardu tych usług.

Koszt całego przedsięwzięcia to 350 tysięcy złotych. PFRON dofinansuje 50 % całości kosztów, resztę zapłaci Gmina Miasta Radomia.

baner

red. P J, źródło: UM Radom


Polecany artykuł

Drogowcy zamknęli wlot Piastowskiej! Remont ulicy Mieszka I i budowa jej przedłużenia wkraczają w ostatnie etapy. Od środy (22...

x