Żółkiewskiego i Mieszka I - przetargi bis

Żółkiewskiego i Mieszka I - przetargi bis
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Budowa przedłużenia ulicy Mieszka I na odcinku od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa) obejmie wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, usunięcie kolizji na sieciach telekomunikacyjnych, wykonanie robót elektrycznych i budowę oświetlenia. wykonawca będzie miał na zrealizowanie wszystkich robót osiem miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 6 listopada o godz. 10.

- Ostatni odcinek nowego przedłużenia Mieszka I będzie miał około 800 metrów długości i jezdnię o szerokości 7 metrów. Wzdłuż niej zostanie poprowadzony ciąg pieszo-rowerowy. Dysponujemy projektem, który określa, w jaki sposób przejść przez dawne składowisko odpadów znajdujące się w tym rejonie. Przyjęta przez nas technologia polega na przykryciu odpadów w projektowanym pasie drogowym materacami betonowymi, których zadaniem będzie stabilizacja podłoża. Na nich zostaną później ułożone kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni - tłumaczy Dariusz Dębski, rzecznik MZDiK.

WIADUKTY NA ŻÓŁKIEWSKIEGO - ZAKŁADKI MUSZĄ BYĆ!

Przez najbliższe półtora miesiąca MZDiK czeka też na oferty firm zainteresowanych budową wiaduktów na ulicy Żółkiewskiego w Radomiu. Nowy węzeł drogowy u zbiegu Żółkiewskiego i linii kolejowej Warszawa - Kraków powinien być gotowy do końca października 2015 roku.

- Nasze zamówienie obejmuje budowę dwóch obiektów mostowych nad linią kolejową numer 8 wraz z łącznicami oraz włączeniem do istniejącej jezdni ulicy Żółkiewskiego, ale już bez przebudowy miejskiego odcinka trasy krajowej numer 9 między ul. Zbrowskiego a starodrożem Kozienickiej. Zakres przetargu jest taki sam jak umowa dotycząca dofinansowania, które otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na mocy tej umowy wartość dofinansowania może wynieść do 44 milionów złotych - mówi Dariusz Dębski.

Zamówienie obejmuje również wykonanie nakładek asfaltowych na drogach objazdowych. Na czas trwania inwestycji istniejący wiadukt zostanie wyłączony z ruchu i rozebrany. W jego miejscu powstanie nowy obiekt mostowy. Równolegle będzie trwała budowa drugiego, bliźniaczego wiaduktu. Wykonawca przed rozpoczęciem zasadniczych robót będzie musiał położyć nakładki asfaltowe na ulicach Kozienickiej, Struga i 11 Listopada, a także zbudować nową sygnalizację świetlną u zbiegu ulic Energetyków i Stara Wola Gołębiowska, która pozwoli na poprowadzenie objazdów. Po zakończeniu robót mostowych wykonawca raz jeszcze będzie musiał położyć nowy asfalt na Kozienickiej, Struga i 11 Listopada, a także odtworzyć nawierzchnie ulic Szarych Szeregów, Wernera, Żółkiewskiego, Zbrowskiego, Energetyków i Brzustowskiej.

Jak podkreśla rzecznika MZDiK, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wszystkich dróg objazdowych jest wymogiem kontraktu i nie ma możliwości rezygnacji z tych prac. Tak jak w przypadku poprzedniego przetargu, nakładki asfaltowe na drogach objazdowych muszą być wykonane zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego. Dokument ten jest ważną częścią kontraktu.

STRACIMY DOFINANSOWANIE?

Przypomnijmy, że ul. Żółkiewskiego przebudowę wykonywało konsorcjum Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB - Podbeskidzie ze Skoczowa oraz Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Kielc. Pod koniec sierpnia MZDiK zerwał umowę z konsorcjum, uważając, że nie wywiązuje się ono z umowy. MZDiK wysłało też do Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych (jednego z wykonawców przebudowy ulicy Żółkiewskiego) pismo, w który poinformowało, że firma ta - wbrew wcześniejszym zapewnieniom - nie będzie odpowiadała za dokończenie przedłużenia ulicy Mieszka I od ulicy Ofiar Firleja do Witosa (dodajmy, że przedsiębiorstwo to zrealizowało wcześniej remont Mieszka I od ulicy Aleksandrowicza do Ofiar Firleja).

Niedawno zakończyły się prace komisji inwentaryzacyjnej na placu budowy przy ul. Żółkiewskiego. Jak informuje skarbnik miasta Sławomir Szlachetka, komisja oceniła, że wartość dotąd wykonanych prac oceniono na 3 mln zł. A wartość robót zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę zostanie odjęta od wartości robót, które ma wykonać nowa firma.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radny Jerzy Zawodnik spytał prezydenta Radomia, czy w związku z z zerwaniem umowy i opóźnieniem robót, nie stracimy unijnego dofinansowania na inwestycję przy ul. Żółkiewskiego.

- Dziś nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak będzie działał nowy wykonawca i czy zdąży na czas z zakończeniem prac. W razie opóźnienia zrobimy wszystko, żeby inwestycja została sfinansowana w kolejnej unijnej perspektywie finansowej (2014-20120 - przyp. red.). Liczę też na to, że można łączyć starą i nową perspektywę - odpowiedział Andrzej Kosztowniak.  - Problem polega również na tym, że w ogóle decyzja o finansowaniu inwestycji zapadła zbyt późno, pod koniec starej perspektywy. Tak nie powinno się dziać.


RED, fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy