Niedziela z archeologią - gratka dla dzieciaków!

Niedziela z archeologią - gratka dla dzieciaków!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Niedziela z archeologią” – pierwsza z cyklu – to wspólne przedsięwzięcie Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz spółki Rewitalizacja. Tematem przewodnim spotkania będzie historia Radomia odkrywana od kilku dziesięcioleci przez archeologów. Kamienica Starościńska (ul. Grodzka 8), wybudowana na zamkowym „domu wedle bramy”, wprowadzi zwiedzających w klimat kolejnych epok: późnego średniowiecza, renesansu i okresu nowożytnego. Dowiemy się (godz. 10-14), jak wyglądał zamek królewski w wieku XIV-XVIII, a końcowym akordem wizyty będzie prezentacja reliktów cmentarza z przełomu XVIII i XIX wieku, czyli jeden z efektów wykopalisk na Piotrówce prowadzonych w ubiegłych latach przez naukowców Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. To w pomieszczeniach stacji archeologicznej Polskiej Akademii Nauk.

W Domu Gąski i Esterki (Rynek 4/5) zaplanowano zajęcia dla dzieci: prelekcję archeologiczną „Radom – szkice z dziejów” (godz. 12), wykopaliska (godz. 13) oraz warsztaty tkackie i ceramiczne (godz. 14). Prelekcja przybliży najstarsze odkrycia archeologiczne związane z terenem, na którym obecnie rozwija się Radom, m. in. najstarsze znaleziska z epoki kamienia, skarby epoki brązu i osadnictwo z przełomu er.

Osobnym wydarzeniem będzie możliwość (godz. 14-16) przyjrzenia się gotycko-renesansowym reliktom radomskiego ratusza, po których oprowadzi archeolog z Rewitalizacji.

nika "7Dni", fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy