IŁŻA. Rozdano stypendia

IŁŻA. Rozdano stypendia
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Tegoroczna uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Galerii Domu Kultury i miała bardzo uroczysty charakter. Na tę ceremonię przybyli liczni goście, sponsorzy, rodzice stypendystów oraz ich nauczyciele.

Podczas ceremonii wręczenia stypendiów na scenie zaprezentowali się ci ze stypendystów, którzy posiadają uzdolnienia artystyczne. Piękne recytacje tekstów Leopolda Staffa wykonała Aleksandra Sokołowska z Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży. Uzdolnienia wokalne zaprezentowały stypendystki Natalia Ruśkowska i Aleksandra Kozłowska z Iłżeckiego Gimnazjum oraz Katarzyna Pakos z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży.

Po występach wręczono stypendia. Otrzymały je: uczennice Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży Aleksandra Sokołowska, Aleksandra Kozłowska, Natalia Ruśkowska oraz Zofia Marcula; słuchaczka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach Weronika Rak; uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży Eliza Moniewska, Ewa Ziomek i Katarzyna Pakos, oraz uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Iłży Anna Bukowska, Aleksandra Bukowska i Gabriela Głowacka.

W ceremonii uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skrobisz wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Iłży Renatą Iluchin, Marią Mazur, Markiem Adamusem i Stanisławem Kucem. W imieniu Burmistrza Iłży Andrzeja Moskwy i wiceburmistrza Marka Łuszczka którzy również są w gronie darczyńców Funduszu Stypendialnego wręczał Stypendia sekretarz Urzędu Miejskiego w Iłży Grzegorz Kopciał.

Nie zabrakło też podziękowań dla sponsorów. Za okazywane wsparcie dla lokalnego Funduszu Stypendialnego, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej Janusz Szmit wręczył darczyńcom i sponsorom okolicznościowe dyplomy podziękowania. W imieniu Stypendystów za dobre serce podziękowała darczyńcom uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży Eliza Moniewska.

Iłżecki Fundusz utworzony został ponad 10 lat temu z inicjatywy związanej z ziemią iłżecką aktualnie zamieszkałej w Warszawie rodziny Władysława i Janusza Kiepasów. Środki na stypendia pochodzące z indywidualnych wpłat i darowizn gromadzone są obecnie na koncie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, które w podobnej wysokości uzyskuje dofinansowanie z Fundacji im. Batorego.

Darczyńcami funduszu są iłżeccy Radni Rady Miejskiej, Władze Samorządowe Iłży, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Po zgromadzeniu stosownych wniosków przez stypendystów we wrześniu ich oceną zajęła się powołana przez zarząd TPZI komisja stypendialna złożona z przedstawicieli szkół MGOS, TPZI i sponsorów funduszu.

UG

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy