"Bene Merenti Civitas Radomiensis" dla byłego żołnierza AK

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Wniosek o przyznanie medalu złożyła Komenda Główna „WIN” Wolność i Niezawisłość -  Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP. Jak napisano we wniosku, mjr Kazimierz Krawczyk był żołnierzem AK, oficerem-dowódcą walk w wielu akcjach bojowych przeciwko niemieckiemu okupantowi w latach 1941-1945. Od 1945 r. był jednym z dowódców Ruchu Oporu WIN pod przewodnictwem por. Jaskulskiego – „Zagończyka”, komendanta Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Jest ostatnim żyjącym jego bliskim współpracownikiem. W latach 1945-46 był dowódcą konspiracji w Radomiu.  Urząd Bezpieczeństwa dwukrotnie dokonywał zamachów na jego życie, w obu przypadkach nieudanych. W latach 1946 – 1989 był prześladowany, zastraszany poprzez częste przesłuchania, nakłaniany do podpisania współpracy. Miało to istotny negatywny wpływ na życie oraz jego rodziny. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. był głównym inicjatorem zorganizowania Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Radomiu.

Obecnie Krzysztof Krawczyk jest inwalidą wojennym, aktywnie działającym społecznie. Pracował w komisjach problemowych AK w Radomiu, sprawując opiekę nad grobami poległych kolegów, a także udzielał wsparcia finansowego budowie pomników poległych żołnierzy. Za wieloletni wkład w walkę wyzwoleńczą oraz owocną pracę społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami bojowymi i państwowymi zarówno przez Rząd Polski na Uchodźstwie, jak i Rząd RP.

Przypomnijmy, że obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się w Radomiu 9 listopada widowiskiem historycznym i marszem przygotowanymi przez społeczność szkół im. J. Kochanowskiego. Pod pomnikiem Czynu Legionów w Rynku złożono kwiaty.

W niedzielę 11 listopada o godz. 11.40 przed gmachem Urzędu Miejskiego, odbędzie się zbiórka kompanii honorowych, orkiestry wojskowej oraz pocztów sztandarowych. O godz. 12.30 odbędzie się msza św. w katedrze, po której nastąpi  przemarsz pod pomnik Czynu Legionów w Rynku. Tam na godz. 14.00 zaplanowano uroczystości główne, w tym pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Szwadronu Radomskiego. Obchody zakończy koncert w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, podczas którego wystąpi m.in. Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych w Radomiu i Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso”.

źródło:UM/red. Anna Prokop, foto: www.mennica.com.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy