Zmiany w egzaminach gimnazjalnych!


Od 2012 r. uczniowie gimnazjum, którzy kształcą się wg nowej podstawy programowej, będą zdawać nieco inny egzamin, zwłaszcza z przedmiotów humanistycznych. MEN rozszerzył jego zakres w części pisemnej oraz dołożył część ustną. Gimnazjalistów i nauczycieli czeka dodatkowa praca - stworzenie prezentacji i jej koordynacja.


Moduł humanistyczny będzie podzielony na trzy odrębne części:
- część polonistyczna,
- część historyczno-społeczna,
- część wiedzy o społeczeństwie.
Ponadto, jak bywało dotychczas, egzamin z przedmiotów humanistycznych będzie zawierał zadania zamknięte oraz wypowiedź pisemną na podany temat.

Dodatkową formą sprawdzenia wiedzy gimnazjalistów będzie egzamin
ustny, polegający na prezentacji projektu wykonanego zespołowo pod kierunkiem wybranego przez uczniów nauczyciela. Dyrektor będzie zobligowany do powołania komisji egzaminacyjnej, która w sposób holistyczny (opisowy) oceni owe projekty. Jej wynik scharakteryzuje pracę całego zespołu, a nie poszczególnych uczniów. Obowiązek sporządzenia regulaminu do tego egzaminu spoczywa na szkole. Uczniowie wraz z nauczycielami będą pracować nad prezentacją cały rok. Trzeba podzielić klasy na grupy, ustalić tematy projektów, wybrać opiekuna do każdego zespołu, zaplanować koordynację grup, sprawować efektywną opiekę - i to w formie umowy między nauczycielem a uczniami.

Prezentacja sprawdzi kreatywność uczniów, ich umiejętność pracy w grupie, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji na dany temat, radzenie sobie ze stresem w momencie prezentowania projektu. Egzamin ustny w tej formie jest dobrym pomysłem, ale z punktu widzenia nauczycieli to kolejna, czasochłonna praca, na którą trudno będzie wygospodarować choćby godzinę w tygodniu, a jeśli prezentacja ma być efektywna, to jej organizacja i ogólne założenia powinny wyglądać nieco inaczej. Minister Edukacji Narodowej pozwolił na stworzenie własnych regulaminów i kryteriów oceny, ale to dodatkowa praca dla zabieganych nauczycieli. Gdzie jest złoty środek?





K.S.


Polecany artykuł

Koncert w biało – czerwonych barwach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu zaprasza w środę, 26 kwietnia na „Koncert w...

x