Wiadomosci z radomskich szkół podstawowych i gimnazjów Grzechy polskiej edukacji - PSP i Gimnazja - Co za dzień
baner

Grzechy polskiej edukacji


    Jak pokazują ostatnie wyniki kontroli przeprowadzonych przez kuratoria, w polskich szkołach nie uczy się dobrze. Proceder ten rozpoczyna się już na etapie szkół podstawowych.

Największy problem to nauka "pod egzaminy". Uczniowie nie są w stanie wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce - takie wnioski płyną z wyników sprawdzianu dla szóstoklasisty.

W niektórych szkołach, jak pokazują wyniki kontroli, nauczyciele zostali przyłapani na korzystaniu z popularnych wśród uczniów gotowców. Bardzo niepokojący jest również fakt, że nauczyciele rzadko tłumaczą niezrozumiały dla uczniów materiał, a jedynie nieliczni motywują młodych ludzi do nauki. Pedagodzy w polskich szkołach rzadko również biorą pod uwagę wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych i zgodnie z ich zaleceniami nie podejmują indywidualnej pracy z uczniem.

Z analiz kuratoriów wynika jeszcze jeden paradoksalny wniosek: szkoły choć uczą pod testy, to nie analizują potem ich wyników. Nauczyciele nie podejmują z uczniami próby naprawienia błędów, przeanalizowania wyników itp.


Źródło: rmf24.pl

red.A.J.


Polecany artykuł

PSP nr 9 z nową salą gimnastyczną Uroczyste oddanie do użytku odnowionej sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr...

x