Radomskie przedszkola Niesamowite przedszkole - Przedszkolaki - Co za dzień
baner

Niesamowite przedszkole


W Publicznym Przedszkolu nr 3 w Radomiu przy ul. Olsztyńskiej oprócz grup masowych, od 2004 roku funkcjonują również oddziały specjalne. Przyjmowane są do nich dzieci z: autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także niedosłuchem.


- Mamy tutaj na miejscu 18 osób, z których 7 dotkniętych jest autyzmem, a pozostałe dzieci innymi niepełnosprawnościami. Dodatkowo mamy trójkę z nauczaniem indywidualnym. Wśród dzieci stworzone są 4 grupy - wyjaśnia Beata Bielecka, oligofrenopedagog z PP nr 3 w Radomiu. - Ilość osób w grupie wynosi od 4 do 10 i jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności dzieci - dodaje.

baner
Do przedszkola może przyjść każdy, jednak aby skorzystać z oddziałów specjalnych należy mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 8 lat.

Zajęcia w oddziałach specjalnych są bezpłatne i trwają w godz. od 8:00 do 13:00. W tym czasie dzieci korzystają także z zajęć rewalidacyjnych, mających na celu przywrócenie jak najlepszej sprawności psychofizycznej.

- Często uczymy te dzieci wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych, jak jedzenie czy ubranie się - mówi Beata Bielecka.

Bardzo istotne jest to, że dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program terapii zajęciowej. Dobierane są odpowiednie metody i środki dydaktyczne oraz organizacja pracy dzieci.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach, które znajdują się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących przy ul. Struga. W budynku dostępny jest gabinet logopedyczny, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata oraz basen rehabilitacyjny.

- Ważnym atutem naszego przedszkola jest stwarzanie wielu okazji do integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami. Maluchy mogą bawić się wspólnie na placu zabaw, uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, balach, teatrzykach. Zdarza się, że dzieci niepełnosprawne włączane są do zajęć w grupach masowych - zaznacza oligofrenopedagog.

W przedszkolu zatrudniona jest wysokowykwalifikowana kadra pracowników, która ma doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wśród nich są oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, logopeda, neurologopeda, psycholog, muzykoterapeuta.

- Ciągle uczęszczamy na szkolenia poprawiające warsztat naszej pracy - mówi nauczycielka.

Przy przedszkolu działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Jeden Świat", które powstało w 2007 roku. Jego prezesem jest właśnie Beata Bielecka. Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci niepełnosprawnych, ale również stara się o rozwój kultury fizycznej oraz organizowanie życia sportowego wśród dzieci niepełnosprawnych.


- Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego przedszkola. Są wolne miejsca. Jeśli ktoś potrzebuje tylko informacji, to chętnie jej udzielimy - zapewnia Beata Bielecka.


Dane teleadresowe:

Przedszkole Publiczne nr 3 w Radomiu

ul. Olsztyńska 12

telefon: (048) 344-97-84

fax: (048) 344-05-53

www.pp3-radom.pl

Norbert Nowocień


Przedszkole Publiczne nr 3 w Radomiu z oddziałami specjalnymi

Fot. Ł. Stańczuk i PP nr 3
Wasze komentarze


baner
baner
Polecany artykuł

Gliniarze w przedszkolu Jak być bezpiecznym i widocznym na drodze uczyli dzielnicowi z Komisariatu I Policji w...

x