Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte - box technika - Co za dzień
baner

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte


Historia:

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu jest jedną z młodszych placówek edukacyjnych na terenie naszego miasta. Został założony w dniu 1 września 1967 roku i funkcjonował jako Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Telekomunikacyjna. Jego ówczesna siedziba znajdowała się w budynku Technikum Mechanicznego. W 1976 roku zmienił nazwę na Zespół Szkół Elektronicznych i otrzymał imię „Bohaterów Westerplatte”. W roku szkolnym 1977/78 zaczęły przybywać kolejne kluby oraz koła zainteresowań, a rok później działały takie organizacje uczniowskie jak: ZHP, LOK, TPPR, SEP, Samorząd Uczniowski czy Spółdzielnia Uczniowska. Następnie W 1986 roku z inicjatywy dyr. Józefa Nogaja powstały dalsze wersje edukacji komputerowej (SPECTRUM i MERITUM w pracowni elektroniki, mikrokomputery BOSMAN w pierwszej pracowni informatyki oraz nowocześnie wyposażone laboratorium). Zespół Szkół Elektronicznych uczestniczył w programach Międzynarodowych PHARE TERM – IAE oraz PHARE TESSA, a w chwili obecnej w LEONARDO DA VINCI w zakresie zagranicznych staży uczniów i nauczycieli.

Opis:
baner

W skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą następujące szkoły: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Uzupełniające, Liceum Profilowane oraz Szkoła Policealna. Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych od dawna zajmuje wysokie pozycje wśród techników w rankingu publikowanym praz „Rzeczpospolitą” i "Perspektywy”. Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się rożnego rodzaju koła zainteresowań, fakultety, kluby dyskusyjne oraz inne zajęcia pozalekcyjne. Oprócz kół przedmiotowych w szkole funkcjonuje Szkolne Koło Sportowe, Koło Krajoznawczo – Turystyczne oraz koło PCK i LOK. Na terenie szkoły swoją działalność prowadzi szkolne radio oraz studio telewizyjne. Uczniowie szkoły objęci są szkolnym programem profilaktyki, której głównym celem zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz jej ochrona przed zagrożeniami.

Oferta:

Technikum 4 letnie

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik elektronik

specjalizacje:

  • systemy i sieci komputerowe
  • urządzenia audiowizualne
  • automatyka przemysłowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 letnia

Technikum uzupełniające 3 letnie

Policealna dzienna i zaoczna

Adres: Sadkowska 19
26-600 Radom
Telefon: 48 344 81 16
Fax.: 48 344 05 97
e-mail: zse@elektronik.edu.pl
www: http://www.elektronik.edu.pl


.


baner
baner
Polecany artykuł

50 lat „Elektronika” - Jesteście jedną z najlepszych szkół w Polsce, a lista waszych sukcesów jest imponująca....

x