Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu "Liderem regionu" - box szkoly zawodowe - Co za dzień
baner

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu "Liderem regionu"


Historia tej szkoły sięga pierwszej połowy XIX w., kiedy to obecna "Samochodówka" była szkołą niedzielno-rzemieślniczą utworzoną na wzór opracowany przez Stanisława Staszica. Teraz jest to prężnie działająca, nastawiona na wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, placówka oświatowa.


Szkoła powstała w 1825 r. i zajmowała się edukacją rzemieślników w trybie niedzielnym. Od 1902 r. językiem wykładowym był język rosyjski. W 1904 r. szkoła otrzymała zgodę od gubernatora radomskiego na założenie Miejskiej Szkoły Rzemieślniczej i wybudowanie placówki, która funkcjonuje do dzisiaj. W 2004 r. Zespól Szkół Samochodowych obchodził 100-lecie istnienia szkoły.

Projekty UE

W 2004 r. został przygotowany projekt nowoczesnej pracowni komputerowej sfinansowanej w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu w 2005 roku szkoła otrzymała 20 nowoczesnych zestawów komputerowych. W tym samym roku złożono kolejne wnioski o pozyskanie ze środków Unii Europejskiej pracowni komputerowej i multimedialnego centrum bibliotecznego. Szkoła otrzymała kolejne 25 zestawów komputerowych. W kolejnych latach postarano się o dofinansowania trzeciej pracowni komputerowej. 

Warsztat samochodowy 

Szkoła dysponuje budynkiem warsztatowym, spełniającym wymagania stacji kontrolnej pojazdów samochodowych, który wybudowano w 2005 r. w miejscu starego i zbędnego budynku magazynowego. Od roku szkolnego 2004/05 w ZSS działa Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz pojazdów samochodowych. W 2005 roku reaktywowano koła PCK i Honorowych Dawców Krwi, co szybko zaowocowało zdobyciem drugiego miejsca na Mazowszu pod względem ilości oddanej krwi wśród tego typu organizacji szkolnych.

Oferta

Obecnie w skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzi:

- Technikum Samochodowe,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

- Technikum Uzupełniające Wydział dla Dorosłych umożliwiające naukę osobom pracującym.

Wymiany uczniowskie

Szkoła intensywnie pozyskuje fundusze w ramach EFS. Realizowane są projekty unijne: „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa” i „Szkoła kluczowych kompetencji”. Zespół Szkół Samochodowych utrzymuje żywe kontakty z placówkami zagranicznymi. Dzięki realizacji projektu „Leonardo da Vinci” oraz współpracy z partnerami niemieckimi ze szkoły Georg-Von-Langen-Schole zarówno młodzież, jak i nauczyciele ZSS mogą zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności poza granicami Polski. Od 2007 roku placówka współpracuje także ze szkołą rosyjską w Pierieslawliu-Zalesskim.

Akcja HDK w ZSS w RadomiuCharytatywnie

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych chętnie niosą pomoc potrzebującym, aktywnie uczestnicząc w zbiórkach żywności organizowanych przez PCK, honorowo oddając krew i włączając się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Koła zainteresowań

W szkole istnieją różnorodne koła zainteresowań dostosowane do oczekiwań uczniów, m.in.
- koła przedmiotowe,
- Klub Młody Atleta,
- Szkolny Klub Sportowy,
- klub kartingowy,
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne,
- koło żeglarskie, teatralne, fotograficzne,
- koło diagnostyki samochodowej,
- harcerstwo.
Zaangażowanie nauczycieli ZSS i wysoki poziom nauczania sprawia, że uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Niewątpliwym zaszczytem jest zdobycie w kwietniu 2011 roku przez reprezentację szkoły drugiego miejsca w finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego Castrol Professional Academy.

Adres:
ul. 25 Czerwca 66
26-600 Radom
tel: 48 362-31-86
http://www.zss.radom.pl/

Zdjęcia i materiały wykorzystano dzięki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli szkoły.tomwoz


baner
baner
Polecany artykuł

Wojewódzki konkurs kulinarny "Pasja smaków" W środę w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu odbył się finał trzeciej edycji...

x