Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga - box licea - Co za dzień
baner

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga


Historia:

Tradycja Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga wywodzi się z powstałych 1 września 1945 roku Niższej Szkoły Muzycznej i Szkoły Umuzykalniającej. Obydwie te szkoły w 1949 połączyły się i powstała Szkoła Muzycznej I stopnia. Od samego początku jej istnienia ogromną uwagę przywiązywano do zespołowych formy muzykowania, dlatego też funkcjonował w niej zespół smyczkowy, akordeonowy oraz instrumentów dętych. W 1957 roku szkoła otrzymuje fragment dwupiętrowego budynku znajdującego się przy ulicy Waryńskiego 2. 1 września 1961 roku utworzona zostaje Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna, która jeszcze wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. Od 1978 roku placówka nawiązuje współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Warszawie oraz nosi imię Oskara Kolberga Rok 1999 przynosi kolejne zmiany w organizacji placówki. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia zostaje połączona i jednocześnie przemianowana na Zespół Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Dwa lata później otrzymuje część budynku przy ulicy Kilińskiego 14.

Opis:
baner

Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu jest placówką kształcenia artystycznego w skład którego wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Szkoła Muzyczna I stopnia, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna oraz Szkoła Muzyczna II stopnia. Szkoła jest uczestnikiem wszelkiego rodzaju konkursów, festiwali regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Jej podopieczni maja również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności z racji organizowanych przez nią różnorodnych koncertów, przeglądów oraz audycji muzycznych. W szkole funkcjonują zespoły muzyczne: Młodzieżowa Orkiestra Smyczkowa "Divertimento", Zespół wokalno-instrumentalny Combo, Big Band, Chór Dziecięcy CANTUS ANGELUS, Dziecięca Orkiestra Smyczkowa "Divertimentko", Dziecięcy Zespół Orffa, HUMI ACCORDION BAND, Zespół "Akordeonowe Smyki", Zespół Muzyki Dawnej "Basso Continuo", Kwartet smyczkowy SaraBanda. W ramach Zespołu Szkół Muzycznych działa pięć następujących sekcji muzycznych: teorii muzyki, instrumentów strunowych, fortepianu, akordeonu,organów fortepianu obowiązującego i akompaniamentu oraz instrumentów dętych i perkusji.

Oferta:

Dzieci 7-letnie

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia-program szkoły podstawowej i szkoły muzycznej

Szkoły Muzycznejstopnia(dział dziecięcy)-program przedmiotów muzycznych

Dzieci poniżej 10 roku życia

Szkoły Muzycznej I stopnia (dział dziecięcy)

Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia

Szkoły Muzycznej I stopnia (maksymalnie 4-letni dział młodzieżowy) program przedmiotów muzycznych (możliwość nauki gry na instrumentach dętych, perkusji, akordeonie, wiolonczeli, kontrabasie)

Dzieci i młodzież powyżej 13 roku życia

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia-program gimnazjum, liceum i średniej szkoły muzycznej (dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową oraz pomyślnie zdali egzamin wstępny z przedmiotów muzycznych).

Szkoły Muzycznej II stopnia-program średniej szkoły muzycznej wyłącznie z zakresu przedmiotów muzycznych.

Podopieczni szkoły muzycznej II stopnia mogą podjąć naukę gry na fortepianie, instrumentach dętych, instrumentach strunowych (oprócz harfy), akordeonie, organach, perkusji. Szkoła prowadzi również naukę śpiewu solowego, jednakże uczniowie, którzy ukończyli 17 rok życia mają obowiązek okazania zaświadczenia od lekarza FONIATRY. Oprócz nauki śpiewu oraz gry na instrumentach uczniowie mogą podjąć naukę na wydziale rytmiki.

Adres: ul. 25 Czerwca 70
26-600 Radom
Telefon: 48 362 66 65
Fax.: 48 362 76 83
e-mail: sekretariat@muzycznaradom.pl
www: http://www.muzycznaradom.pl/


.


baner
baner
Polecany artykuł

Rozwiąż egzamin w American Corner 10 kwietnia w American Corner Radom będzie miała miejsce niepowtarzalna okazja dla...

x