Radomskie Szkoły Nowy kierunek - Ponadgimnazjalne - Co za dzień
baner

Nowy kierunek


Zespół Szkół Ekonomicznych ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, dzięki czemu strategia nauczania w technikum jest dodatkowo wsparta zapleczem akademickim.


Technikum, które mieści się przy ul. Wernera 22, posiada 22 oddziały i kształci uczniów na typowo ekonomicznych kierunkach. Wśród nich największą popularnością cieszy się technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik logistyk. Ostatni z nich jest nowością na radomskim rynku oświatowym i wzbudza największe zainteresowanie wśród młodzieży. Aby dodatkowo uatrakcyjnić program edukacyjny tego kierunku, szkoła nawiązała współpracę z poznańską szkołą wyższą, która kształci przyszłych logistyków. W ramach tej umowy, uczelnia wspomaga technikum w sukcesywnym rozwoju edukacyjnym młodzieży chcącej zgłębić wiedzę z zakresu logistyki.

Dyrekcja szkoły stara się uatrakcyjniać swoim uczniom zajęcia biorąc udział w różnych projektach, które dofinansowuje Unia Europejska. W tym roku szkoła realizuje działania związane z akcją „Prosta sprawa-kwalifikacje to podstawa”, które umożliwiają prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z zaległościami w edukacji. W ramach tego projektu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego. Kolejny projekt „ Stop uzależnieniom”, realizowany przez szkołę ma na celu uświadamianie podopiecznych na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz specjalistą od uzależnień. Szkoła kontynuuje ideę projektu zagranicznego w myśl którego, uczniowie współpracują ze szkołą w niemieckim Büren. Nasi uczniowie wraz niemiecką młodzieżą dbają o miejsca pamięci narodowej w swoich miastach. Nasza szkoła odpowiada za cmentarz ewangelicki, przejęliśmy również opiekę nad sztandarem byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Ponadto, do naszych obowiązków należy pełnienie warty honorowej na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, gdzie stoi Grób-Pomnik Więźniów Obozów Koncentracyjnych oraz dbanie o tablicę pamiątkową w Kościele Garnizonowym. Dyrekcja szkoły wprowadziła także swój autorski projekt, które został skierowany dla uczniów kształcących się na kierunku technik-handlowiec. Idea zakłada, że ci uczniowie będą mięli możliwość zdobycia prawa jazdy, które zostanie sfinansowane przez szkołę. Pieniądze na ten cel są pozyskiwane z wynajmu powierzchni reklamowych na terenie należącym do placówki. Jest to faza początkowa, a na darmowe prawo jazdy może liczyć kilkoro uczniów, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce.

Szkoła posiada ponad 90-letnią tradycję i jest jedną z najstarszych palcówek oświatowych w Radomiu. W jej skład, oprócz technikum, wchodzi również liceum o profilu administracyjno-ekonomicznym oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Wciągu kilkudziesięciu lat istnienia, szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. Jako Zespół Szkół Ekonomicznych funkcjonuje od 1977 roku.

Anna Prokop


baner
baner
Polecany artykuł

Ruszył konkurs „Nic o nas bez nas...” Celem Mazowieckiego Konkursu Tematycznego „Nic o nas bez nas...” jest popularyzacja wiedzy...

x