Bezpieczny czas szkolny - box Rodzinka_pl - Co za dzień
baner

Bezpieczny czas szkolny


Wysyłając swoje dziecko do szkoły rodzice powierzają je opiece nauczycielom. Od ich odpowiedzialności i przygotowania zawodowego zależy przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.


W szkole obowiązują, jak w każdym zakładzie pracy, przepisy BHP. Te, które dotyczą nauczycieli, związane są z ich obowiązkami odnośnie prowadzenia lekcji, dyżurów w przerwach międzylekcyjnych, zachowania w przypadku zagrożenia pożarowego, wypadku i wycieczek. Harmonogram dyżurów pomiędzy zajęciami ustala dyrektor. Nauczyciele powinni reagować na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. Ponadto zobowiązani są do pilnowania, aby uczniowie nie opuszczali budynku szkolnego, nie stwarzali niebezpiecznych sytuacji podczas wspólnych zabaw, które mogą doprowadzić do wypadków, choć pewnie nie jest łatwą sprawą zwrócić uwagę na wszystko, co się wokół dzieje. Ogólnie mówiąc wykwalifikowana kadra doskonale zna swoje zadania i głęboko wierzymy, że nie jest to tylko teoria. Ale czy faktycznie wyłącznie od nich zależy bezpieczeństwo naszych dzieci?

Rodzice też mają pośredni, ale również bardzo istotny wpływ na to, aby ich pociechom nie przytrafiło się nic złego w czasie zajęć oraz przerw międzylekcyjnych. To ogólnie nauka o zasadach dobrego wychowania, która w coraz częstszych przypadkach jest zaniedbywana. Wynika to stąd, że dzisiejsze czasy zmuszają niekiedy do spędzania więcej czasu w pracy zawodowej. Jednak jeszcze gorsze są przypadki, kiedy w ogóle występuje brak zainteresowania tym, co robią nasze dzieci. Niestety nie mogą one wychowywać się same.

baner
Uczmy je szacunku do osób starszych i tego, że nauczyciel jest autorytetem. Zaowocuje to tym, że milusińscy będą zważać na słowa pedagoga i współpracować z nim. Pokażmy im od najmłodszych lat co wolno, a czego nie wolno robić. Szybko zaczną rozumieć wtedy, jak zadbać o siebie i wybierać to, co dobre.

KrzyCh


Polecany artykuł

Wspólny język z kobietą w ciąży Czasem może ci się wydawać, że twoja ukochana będąca w stanie błogosławionym to zupełnie inna...

x