Instytucje użytku publicznego - Dla petenta - Co za dzień
baner
Radom pod ręką
Informacje drogowe

Instytucje użytku publicznego


Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji

Radom ul. 11 Listopada 37/59

Zgłoszenia pod nr tel.997, 112

Wydziały KWP:

Wydział postępowań administracyjnych tel.:48 345 23 03

Wydział kontroli tel.:48 345 28 57

Wydział kadr i szkoleń tel.:48 345 28 26

Wydział prewencji tel.:48 345 24 01

Wydział ruchu drogowego tel.: 48 34525 05

Wojewódzki sztab policji tel.:48 345 29 76

Wydział Transportu tel.: 48 345 32 00

Zespół psychologów tel.: 48 345 36 32

Zespół funduszy pomocowych tel.: 48 345 26 18

Mazowiecka Komenda Policji w Radomiu patronuje oraz organizuje wiele imprez mających na celu większą świadomość i wiedzę odnośnie zagrożeń jakie występują w wielu sferach codziennego życia obywateli. Jedną z takich inicjatyw jest międzynarodowa  kampania biała wstążka zainicjonowana przez mężczyzn dla mężczyzn która przekonuje do przerwania milczenia odnośnie przemocy wobec kobiet. Z ideą kampanii występuje także założenia Niebieskiego Tygodnia który rozpoczyna się już 3 grudnia. Cała kampania jest skierowana do osób które stały się ofiarami przestępstw i potrzebują fachowej pomocy. Podczas trwania kampanii organizowane są punkty poradnictwa w instytucjach takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra pomocy w rodzinie, sadach czy prokuraturach gdzie każda z poszkodowanych osób będzie mogła uzyskać bezpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111

Obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje to wykwalifikowana grupa psychologów i pedagogów którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o ich problemach oraz udzielają im profesjonalnej porady. Rozmowa jest w pełni anonimowa a inicjatywa podejmowana przez specjalistów ma miejsce dopiero gdy uzyskają zgodę.

Straż Miejska

Radom ul. Moniuszki 9

Zgłoszenia pod nr tel. 986, 4836 20 464

e-mail- sekretariat@strazmiejska.radom.pl

Zadania straży miejskiej:

1.Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2.Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3.Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

baner
4.Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
5.Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6.Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7.Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsc wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8.Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń

oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9.Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
10. Podejmowanie interwencji zgłoszonych przez pracowników miejskiej stacji monitoringu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Radom ul. Traugutta 57

Zgłoszenia pod nr tel. 998, 48 36 88 912

Centrala telefoniczna tel.48 36 88 998

Sekretariat tel.48 36 88 900

fax. 48 36 88 909

e- mail: radom@mazowsze.straz.pl

Miejska państwowa straż pożarna poza niesieniem pomocy poszkodowanym w pożarach, organizuje również wiele imprez w których asymiluje się ze społeczeństwem pokazując tym samym swoją drugą stronę przyjaznej instytucji. Radomskie obchody dnia strażaka to jedna z takich imprez

która odbywa się cyklicznie każdego 13 dnia mają, podczas uroczystości dochodzi do uhonorowania funkcjonariuszy stopniami służbowymi.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego

Radom ul. Tochtermana 1

Zgłoszenie pod nr. Tel. 999,

Centrala telefoniczna tel.

Sekretariat tel/fax. 48 36 24 847

e- mail:

Obszar działania:

Miasto Radom

oraz gminy:

Skaryszew, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wolanów ,Zakrzew

Pogotowie wodno- kanalizacyjne

Radom ul. Filtrowa 4

Zgłoszenia pod nr tel. 994, 38 31 150

Mazowiecka spółka Gazownictwa Sp. zoo

Radom ul. gazowa 11/13

Zgłoszenia pod nr tel. 992 48 33 24 189

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec

Radom ul. Żelazna 7

Zgłoszenia pod nr tel. 993, 48 384 69 32

Centrala tel. 48 384 69 41 do 45

Zarząd tel/fax 48 362 55 00, 48 331 07 31, 48 384 69 40

Wydział grzewczy północ 48 382 81 00

wydział grzewczy południe 48 331 07 97

Pomoc drogowa Auto Service

Radom ul. Galla 8

Tel. 513349436

Produkty i usługi

AUTO SERVICE
Pomoc Drogowa 24H
- Naprawy główne i bieżące,
- Naprawy zawieszenia, silników, skrzyń biegów, sprzęgieł,
- Rozrządy, obsługa okresowa,
- Serwis klimatyzacji,
- Komputerowa diagnostyka

Szczegółowa oferta firmy

Pomoc drogowa 24 h
- Laweta LT45 6-osobowy, wciągarka 6T
- Samochody osobowe i dostawcze o masie do 3T
- Transport aut na terenie kraju
- Pomoc przy rozruchu, naprawa na drodze

Pomoc drogowa Peter

Radom ul. Maratońska 45

Tel. 601 207 173, 48 33 16 659

Produkty i usługi:

-wyciąganie zakopanych samochodów

-wymiana kół

-odkręcenie zapieczonych śrub kół

-odpalanie samochodów specjalnymi kablami rozruchowymi

-dowóz paliwa

-wypompowanie paliwa ze zbiornika

- i wiele innych

tomwoz


Polecany artykuł

Urząd Celny w Radomiu Urząd Celny 26-600 Radom ul.Wrocławska 4 tel. 0-prefix 48 334 31 01, 334 31 00 godziny...

x