Dla petenta - Co za dzień
baner
Bezrobocie - jest nadal źle

Powiat szydłowiecki i radomski najgorsze na Mazowszu. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące bezrobocia.

więcej »
Aktywizacja, czyli pomoc dla pracujących

Jedną z form pomocy, które może zaoferować Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu jest dodatek aktywizacyjny – zapomoga przysługuje osobom, które były zarejestrowane i znalazły zatrudnienie.

więcej »
W sądowym labiryncie

Niedługo będziemy dostarczać dokumenty przez internet.

więcej »
Tłumacze w każdym urzędzie

Osoby głuche i niedosłyszące na co dzień borykają się z różnymi przeszkodami w normalnym funkcjonowaniu. Jedną z nich jest brak tłumaczy języka migowego w urzędach i instytucjach. Teraz ma się to zmienić. Prezydent podpisał ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Sytuacja ma...

więcej »
Urząd Celny w Radomiu

Urząd Celny w Radomiu

Do zadań Służby Celnej należy...

więcej »
REKLAMA
Instytucje użytku publicznego

Instytucje użytku publicznego

Straż Miejska
Radom ul. Moniuszki 9

Zgłoszenia pod nr tel. 986, 4836 20 464
e-mail- sekretariat@strazmiejska.radom.pl
zadania straży miejskiej:

1.Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2.Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie...

więcej »
REKLAMA