Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Ośrodki opiekuńczo-pomocowe - Co za dzień
Radom pod ręką
Informacje drogowe
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji kryzysowej udziela kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Przede wszystkim dotyczy to osób, które doświadczają przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, seksualnej), przeżywają kryzys w związku (małżeński, partnerski) lub których relacje...

więcej »