Różnorodne formy pomocy w radomskim MOPSie - box formy pomocy - Co za dzień