Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
Historia:

Historia Zespołu Szkół Ekonomicznych rozpoczęła się 01.09.1918 roku, kiedy to powstała ówczesna radomska Szkoła Handlowa. Jej zorganizowanie oraz opracowanie programu nauczania zostało powierzone działaczowi Komisji Oświatowej Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej Feliksowi Paschalskiemu. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych w siedzibie Szkoły Realnej przy ul. Traugutta 61. Od września 1923 roku prowadzenie placówki objęło Stowarzyszenie Kupców Polskich. W 1930 r. w wyniku likwidacji prywatnej żeńskiej Szkoły Handlowej pani Niwińskiej i przeniesieniu z niej dziewcząt powstała 4-letnia Szkoła Handlowa Męska i Żeńska SKP. W 1939 r. uruchomione zostało 2-letnie Liceum Handlowe, którego ukończenie pozwalało rozpoczęć naukę na uczelniach wyższych, jednakże już w pierwszych miesiącach okupacji doszło do aresztowań nauczycieli łącznie z dyr. F. Paschalskim. Ponowne uruchomienie szkoły nastąpiło w styczniu 1940 roku przy ul. Piłsudskiego 14, ponieważ budynki będące własnością Szkoły zajął okupant. W czasie II Wojny Światowej szkoła wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę, a także prowadziła tajne nauczanie. Pewna część nauczycieli oraz uczniów zaangażowana była w pracę podziemia. Po zakończeniu wojny w 1945 roku uruchomione zostało prywatne 4-letnie Gimnazjum oraz 2-letnie Liceum Handlowe Stowarzyszenia Kupców Polskich. Od tego czasu nazwa szkoły, jej struktura i program często ulegały zmianie. W 1988 r. Szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Wernera 22 i pozostała tam do chwili obecnej.

Opis:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu obejmuje technikum, liceum profilowane oraz zasadniczą szkołę zawodową. Od lat cieszy się polarnością oraz dobra opinią. Placówka coroczne oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, do którego należą głownie różnorodne koła przedmiotowe oraz ekonomiczne. Realizuje także w wiele znaczących projektów. Dzięki aktywności sekcji sportowej uczniowie maja możliwość dobrej zabawy oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. W jej ramach prowadzone są następujące zajęcia: siatkówka dziewcząt, piłka nożna chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt, lekkoatletyka dziewcząt oraz tenis stołowy dziewcząt i chłopców. Integralną częścią nauki w szkole jest praktyka zawodowa, której celem jest zastosowanie i pogłębienie zawodowych zdobytych podczas zajęć lekcyjnych. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych uczestniczą i odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach ekonomicznych(Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menażerskiej, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Konkurs Nowoczesny Sprzedawca) Swoją działalność prowadzi również Szkolny Ośrodek Kariery oraz Szkolny Klub Europejski, którego zadaniem jest realizacja projektów polsko-niemieckich. Szkoła dysponuje m.in. dwiema salami gimnastycznymi, biblioteką wraz z czytelnią oraz dwiema pracowniami informatycznymi i biurem ćwiczeń.

Oferta:

4 letnie technikum

- technik logistyk
- technik ekonomista
specjalizacje: prawno-administracyjna
pracownik administracyjno-biurowy
pracownik ds. kadrowo- płacowych informatyka w biznesie
finanse i rachunkowość
ubezpieczenia
usługi pocztowe i finansowe
marketing i zarządzanie
- technik handlowiec

3 letnie liceum profilowane
- profil ekonomiczno-administracyjny

2 letnia zasadnicza szkoła zawodowa
- sprzedawca

Adres: ul. Wernera 22
26-600 Radom
Telefon: 48 369 93 26
Fax.: 48 369 93 24
e-mail: zseradom@wp.pl
www: http://www.zse.radom.pl.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy