Klub Absytentów Wzajemnej Pomocy "Victoria"

Klub Absytentów Wzajemnej Pomocy
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Z okazji ćwierćwiecza istnienia Klubu Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria", członkowie zarządu zrobili podsumowanie. Wyniki pokazały, że w ciągu całego okresu działalności rehabilitacyjnej, ze wsparcia klubu skorzystało ok. 2 tysięcy rodzin. Ważnym elementem prowadzenia rehabilitacji pozwalającej na powrót do życia w trzeźwości, jest wsparcie ze strony rodziny, co nie zawsze jest możliwe. Alkoholik najczęściej krzywdzi rodzinę powodując jej dysfunkcyjność i rozkład. Należy również dodać, że rodzina ma ograniczone zaufanie do uzależnionej osoby wynikające z niespełnionych obietnic dotyczących zaprzestania picia oraz poprawy zachowania. Dlatego ważne jest, aby te osoby były informowane o chorobie alkoholowej i również zostały otoczone wsparciem ze strony stowarzyszenia. - Bardzo ważna jest pomoc dla ludzi pozostających w cieniu alkoholika. W rodzinie alkoholowej najbardziej skażone są dzieci. W ich psychice kształtuje się spojrzenie na świat i to pozostaje na długie lata, nawet w dorosłym życiu - wyjaśnia Marek Cichoń, prezes stowarzyszenia.

Rehabilitacja kontynuacją leczenia medycznego

Alkoholik trafiający do placówki, która należy do państwowej służby zdrowia, może liczyć na kilkutygodniowe leczenie. Niestety po tym czasie musi być zdany na siebie i siłę własnej woli, która może mu pomóc w walce z nałogiem. Nie jest to jednak proste zadanie, ponieważ taka osoba powraca do środowiska, w którym jest nadużywany alkohol. Wysiłek, jaki włożyła służba zdrowia, może wtedy pójść na marne, bo jeśli alkoholik nie będzie miał wsparcia i nie będzie kontynuował tego, co zaczął to sięgnie po kieliszek i wróci do tego, co było - podkreśla prezes. O tym, że pomoc ze strony klubu jest skuteczna, świadczą pozytywne zmiany zachodzące w życiu ich członków, którzy kiedyś nadużywali alkoholu. Często są to osoby pozostające na zasiłkach dla bezrobotnych, mają długi oraz rodziny w rozkładzie. Decydując się na dołączenie do klubu AA dają sobie oraz swojej rodzinie szansę na nowe życie.

Na czym polega rehabilitacja

Każdy z członków klubu może liczyć na wsparcie ze strony pozostałych osób. Ponoć najlepszym lekarzem dla alkoholika jest drugi alkoholik. Dzieje się tak dlatego, że wysłuchując historii walki z uzależnieniem drugiej osoby, wzrasta w nim poczucie, że jemu też może się udać. Wszyscy podczas spotkania wymieniają się własnymi doświadczeniami, zarówno tymi alkoholowymi, jak i codziennymi przeżyciami. Taka rozmowa jest pomocna, gdyż uzależniona osoba ma okazję podzielić się swoimi problemami z kimś kto jej wysłucha i wesprze. Wsparcie ze strony pozostałych członków zmniejsza ryzyko załamania się, które może doprowadzić do ponownego picia.

Ponadto mogą oni korzystać z punktu konsultacyjnego, w którym służy pomocą psycholog, policjant oraz prawnik. Nasi członkowie pracują również w telefonie zaufania, tzw. Linii Braterskich Serc, który został założony przez biskupa Jana Chrapka. Wspieramy także Hospicjum im. Ojca Pio – zaznacza prezes i dodaje, że chęć zaangażowania w pomoc wynika z tego, że sami też kiedyś otrzymali wsparcie od innych ludzi.

Systematyczne szkolenia kluczem do sukcesu

Zarząd "Victorii" co roku organizuje czterodniowe warsztaty terapeutyczne, które są prowadzone przez zawodowych terapeutów posiadających duże doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia w tej dziedzinie. Takie warsztaty są niezbędne, ponieważ dzięki nim liderzy klubów wiedzą, w jaki sposób wspierać uzależnionych. Ci liderzy w przyszłości mogą zastąpić swoich poprzedników i kontynuować prowadzenie zajęć. Dodatkowo wyjeżdżają na szkolenia przeprowadzane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz wiele innych. Klub Victoria jest również otwarty na współpracę ze szkołami i chętnie podejmuje się prowadzenia spotkań z uczniami.

Ponadto placówka współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Ośrodkiem Trzeźwy Kierowca w Warszawie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, a także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Klubu Abstyentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" mieści się przy ul. Limanowskiego 75. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku o stałej porze od 17.30 do 20.00. Są to spotkania rodzinne otwarte, spotkania uzależnionych od alkoholu, a także zajęcia świetlicowe i grupa wsparcia dla współuzależnionych.


A. Prokop

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

#WieszPierwszy

Polecamy