Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w Radomiu.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w Radomiu.
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych pierwszego kwietnia napisali test z wiedzy, którą zdobyli podczas 6 lat nauki. Ci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w przewidzianym terminie, pisali go w poniedziałek (1 czerwca).

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania z języka polskiego  i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. Część druga zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

Jak możemy przeczytać na stronie OKE, wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki wykazali się umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie. Szóstoklasiści przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Natomiast  trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadku wyrazu użytego w wypowiedzi. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz  dzielenia ułamków dziesiętnych. W języku angielskim i niemieckim najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych.

Wyniki  dla miasta Radom wynoszą z języka polskiego: 73,6 proc. z matematyki: 61,5 proc. ogółem średnia wyniosła z tej części wyniosła 67,8 proc. Z drugiej części, czyli z języka angielskiego wynik wyniósł 78, 8 proc. Najlepsze wyniki w powiecie radomskim z polskiego i matematyki uzyskali  uczniowie z Iłży - 68,7 proc. Z języka angielskiego najlepsi okazali się szóstoklasiści z Pionek - 79, 2 proc. W powiecie radomskim jedynie 19 uczniów przystąpiło do sprawdzianu z języka niemieckiego i byli to uczniowi ze szkół w Iłży.Katarzyna Skowron, fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy