IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Historia:

IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego jest najstarszą szkoła średnią w Radomiu. Zostało założone w 1905 roku przez profesora matematyki Prospera Jarzyńskiego i zyskało miano siedmioklasowej Szkoły Handlowej Miejskiej. Językiem wykładowym popularnej „Handlówki” był język ojczysty, a jej podopieczni czynnie brali udział w akcjach dywersyjnych przeciwko zaborcom. Pomimo dużych problemów finansowych funkcjonowała przez całą I Wojnę Światową. W 1918 roku zmieniła nazwę na już ośmioklasową Wyższą Szkołę Realną, a 1.02.1928 r. otrzymała imię doktora Tytusa Chałubińskiego. W okresie II Wojny Światowej szkoła działała nadal prowadząc tajne nauczanie w prywatnych mieszkaniach. W 1945 roku liceum przeniosło się do gmachu dawnego (bo XVIII-wiecznego) Kolegium Pijarów na Rynku i tu pozostało aż do 1972 roku. Kolejna siedziba szkoły mieściła się przy ul. Mariackiej 25 i po wielu przebudowach pozostała nią do dnia dzisiejszego.

Opis:

IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego dysponuje rozległą i ciekawą ofertą edukacyjną. Uczniowie, którzy chcą poszerzać swoja wiedzę tudzież rozwijać zainteresowania, mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych( np. Koło kultury hiszpańskiej, Koło filmowe) oraz kołach przedmiotowych. Placówka prowadzi także SKS, w ramach którego prowadzone są: tenis zimowy, tańce, gimnastyka, lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka i piłka nożna. Każda osoba, która wykazuje chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, posiada możliwość uczestnictwa w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu. Szkoła jest organizatorem zajęć fakultatywnych „Kapitał Ludzki”, których celem jest przygotowanie podopiecznych do matury. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. W oparciu o projekt „Akademia filmowa” corocznie uczestniczy w cyklu sześciu spotkań, na których przedstawiane są najbardziej wartościowe dzieła artystyczne. W roku szkolnym 2010/2011 z inicjatywy pani Grażyny Grabowskiej powstało Koło Miłośników Teatru. Jego istotą jest ścisła współpraca z Teatrem Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu, a także udział licealistów w próbach generalnych niektórych spektakli oraz w organizowanych przez niego warsztatach. W ramach swojej działalności prowadzi również wyjazdy i wyjścia do teatru. Przy IV Liceum Ogólnokształcącym powstała fundacja Chałubińszczaków, która skupia wokół siebie absolwentów szkoły. Jej celem jest wspieranie obecnych licealistów oraz podtrzymywanie tradycji szkoły.

Oferta:

W roku 2011/12 utworzonych będzie siedem klas pierwszych z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów oraz nauką języków:
- 1a, 1b - biologia, chemia z językiem angielskim, niemieckim i łaciną,
- 1c - matematyka, fizyka, informatyka z językiem angielskim i niemieckim,
- 1d - matematyka, geografia, j. angielski z językiem angielskim i niemieckim,
- 1e - historia, geografia, j. Angielski z językiem angielskim i niemieckim,
- 1f - historia, WOS, j. angielski z jerzykiem angielskim i niemieckim,
- 0h - dwujęzyczny z językiem hiszpańskim i językiem angielskim i hiszpańskim.

Adres: ul. Mariacka 25
26-600 Radom
Telefon: 48 385 19 18, 48 385 19 19
 Fax.: 48 362 74 85
e-mail: szkola@chalubinski.pl
www: www.lo4radom.internetdsl.pl

Justyna Kwiatkowska.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy