Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
Jak mawiał klasyk człowiek jednej książki nieukiem w miejskiej bibliotece publicznej w Radomiu mamy 420 tys. książek. Ale placówka nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek, prowadzi szereg różnych wydarzeń i usług dzięki czemu w pełni zasługuje na miano Radomskiego komensjalizmu intelektualnego. Jesienna akademia literatury, młodzieżowa akademia kultury czy noc z Andersenem to imprezy odbywające się cyklicznie, najstarsza bo organizowana od 1974 roku Radomska wiosna literacka o zasięgu regionalnym, celem której jest większa znajomość i rozpowszechnianie literatury począwszy od dzieci, a skończywszy na osobach dorosłych, dla których nie jest obojętna linearna sztuka czytania. Miejska biblioteka publiczna świadczy również szereg usług min. lekcje biblioteczne poprzez które dzieci i młodzież rozwijają znajomość biblioteki i korzystania z niej to zwiększa tylko atrakcyjność placówki i w pełni zaspokaja głód kultury wyższej, jaką ma każda istota homo sapiens, a owy głód czy raczej tęsknota za książką powinna być bezinteresowna, wolna od relatywizmu, chęcią uwolnienia się od dyktatu homo politycus. W samej bibliotece znajduje się również kawiarnia, która sprzyja kulturalnym spotkaniom z przyjaciółmi jak również galeria w której można obcować ze sztuką wykonywaną przez wybitnych artystów.
 

Biblioteka Główna

Kierownik: mgr Alicja Bożena Śliwa – starszy kustosz,
parter, pok. 20 , tel. 48 36 267 35 wew. 14
e- mail: wypgl.mbpradom@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-19:00 zaś w sobotę 9:00-15:00

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
w Radomiu
1

1. Książki mogą wypożyczać osoby zapisane do biblioteki.
2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.

2

1. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.
2. Czytelnicy będący pod wpływem alkoholu nie będą obsłużeni.  

3

1. Czytelnik wypożyczający książkę po raz pierwszy musi zapisać się do biblioteki. Przy zapisie powinien:
- okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
- wypełnić kartę zobowiązania i - po zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania książek - podpisać ją.
2. Za czytelnika do lat 16. kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń czytelnik musi uiścić opłatę w wysokości 2 zł za wydanie karty bibliotecznej. Ponowne wydanie karty bibliotecznej kosztuje 5 zł.
4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

4

Czytelnik wyraża zgodę na tradycyjną i komputerową rejestrację danych osobowych i ich przetwarzanie dla celów bibliotecznych i statystycznych.

5

1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może skrócić okres wypożyczania książek, jeśli istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
5. Czytelnik może zarezerwować książki, które są aktualnie wypożyczone. Okres rezerwacji nie może przekroczyć 5 dni. Jednorazowo można zarezerwować 2 książki.
6. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń czytelnik może wypożyczyć książkę jedynie za okazaniem karty bibliotecznej.  

6

1. W razie braku książki czytelnik może uzyskać informację, w której placówce może znajdować się poszukiwana książka.
2. Czytelnik może prosić o sprowadzenie książki z innej biblioteki w ramach wypożyczeń między bibliotecznych.

7

Bibliotekarz udziela informacji o posiadanym księgozbiorze, pomaga w korzystaniu z katalogów oraz w doborze książki.

8

1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek, będących własnością biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki i stopnia jej uszkodzenia.
3. Czytelnik, który zniszczył lub zagubił wypożyczoną książkę, może za zgodą bibliotekarza zwrócić inną książkę przydatną bibliotece.

9

1. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w § 5 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 20 gr od jednej książki za każdy dzień zwłoki.
2. Jeśli czytelnik nie zwróci wypożyczonych książek w określonym terminie, MBP w Radomiu przekazuje sprawę dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych książek firmie windykacyjnej.

10

Zmiany w niniejszym regulaminie podawane są do wiadomości w widocznym miejscu. Po upływie 30 dni od daty podania informacji uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

11

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do "Księgi skarg i wniosków" lub przekazywać bezpośrednio do dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Ł.G

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy