kominiarska

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Jak informuje rzecznik prezydenta Radomia Katarzyna Piechota-Kaim

W chwili obecnej Gmina Miasta Radomia jest ujawniona jako właściciel tej nieruchomości, w założonej księdze wieczystej Nr RA1R/00117835.

Powyższe nastąpiło w następstwie Wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny Sygn. akt. I C 655/05 z dnia 18 lipca 2006r., stwierdzającego nabycie własności przedmiotowej nieruchomości z tzw. „ przemilczenia” przez Skarb Państwa, a następnie jej skomunalizowania decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2007r. znak: WG-R-DK.77231/66/06.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 157/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. Sąd wznowił postępowanie i zmienił przedmiotowy wyrok w ten sposób, że powództwo o ustalenie prawa własności oddalił.

Następnie wniosek Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poprzez zasiedzenie Sąd oddalił (Postanowieniem Sygn akt VII Ns 192/11 z dnia 20 marca 2012 roku). Równocześnie Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 83/R/13 z dnia 22.01.2013r. umorzył jako bezprzedmiotowe wznowione z urzędu postępowanie w sprawie komunalizacji, tj. przejęcia prawa własności w/w nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Radomia. Przedmiotowa decyzja została zaskarżona i obecnie postępowanie odwoławcze prowadzone jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Krajową Komisję Uwłaszczeń .

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy