REGION: Gdzie brakło wody?

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Zdecydowana większość gmin w regionie dysponuje siecią wodociągową, co znacznie redukuje ryzyko ograniczenia w zaopatrzeniu w wodę. Ale są też i miejsca. W których występują trudności z dostawa wody. W regionie radomskim są w trzech powiatach zwoleńskim, białobrzeskim i szydłowieckim.

W powiecie zwoleńskim wszystkie gminy wydały komunikaty o zaniechanie lub ograniczenie w określonych godzinach zużycia wody z wodociągów do celów innych niż pitne. w Gminie Przyłęk wydajność dwóch ujęć wody na poziomie ok. 750 m3 na dobę nie zaspakaja wszystkich potrzeb mieszkańców, a spadek ciśnienia powoduje braki w dostawach wody dla najbardziej oddalonych odbiorców. Wójt Gminy Przyłęk wprowadził ograniczenia w dostawach wody z wodociągu. W określonych dniach i godzinach dostawy wody są przerywane. (Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ w artykule "Kto kradnie wodę niech kraść przestanie")

Beczkowozami dowożono wodę do kilku gospodarstw w gminie Stromiec w powiecie białobrzeskim. Na terenie tego samego starostwa sucho w kranach przez trzy godziny od 18:00 bywa w miejscowościach Grzmiąca i Korzuchów, w gminie Wyśmierzyce, oraz gmina Promna wprowadziła ograniczenia w pobieraniu wody z wodociągów, m.in. w miejscowościach - Rykały, Broniszew, Promna.

Chwilowych braków wody mogą się spodziewać mieszkańcy gminy Mirów w powiecie szydłowieckim, bo spadło tam ciśnienie w sieci wodociągowej. Władze gminy zapewniają, że sytuację monitorują na bieżąco. 


apk

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy